Çöktürücü ve Topaklayıcı Kimyasallarımız

PERAPOOL MAXIFLOC (Hızlı Çöktürücü):
Suda bulanıklığa neden olan askıdaki kirlilikleri hızlı olarak çöktürerek, dip emiş ile ortamdan uzaklaştırılmasında kullanılan sıvı halde üründür. Perapool Maxifloc, hızlı çöktürücüdür.

PERAPOOL MULTI (Sürekli Temizleyici, Yüzdürücü, Berraklaştırıcı):
Havuz suyunda kullanım süresinde oluşan askıda katı kirliliklerin, organik kaynaklı yağların ve inorganik silikat ile tuzların yüzdürülerek filtrede tutulmasını sağlayan sıvı halde üründür. Perapool Multi, havuz suyunu berraklaştırır.