Pratik Çözümler

PROBLEM NEDEN ETKİ ÇÖZÜM
- Donuk görünümlü bulanık su

- Düşük serbest klor seviyesi

- Yüksek stabilizatör oranı

- Yosunlaşma

- pH'ı ayarla

- Poolstar CHC 70 ile şok klorlama yap (40 - 60 ppm)

- Parlak olmayan su

- Yüksek pH

- Kötü filtrasyon

- Suda kirlilik

- Perapool pH Minus LQ ya da Perapool pH Minus GR ile pH değerini ayarla

- Perapool Filterclean ile filtreleri yıka

- Renkli fakat berrak su - Suda metal iyonlar var - Korozyon

- pH'ı ayarla

- Poolstar CHC 70 ile şok klorlama yap

- Perapool Maxifloc ile dip temizliği yap

- Havuz yüzeyinde kireç (kışır) oluşumu

- Yüksek alkalite

- Yüksek pH

- Filtrelerin tıkanması

- Sistem tıkanmaları

- Perapool pH Minus LQ ile pH'ı ayarla

- Perapool Antiiyon ilavesi yap

- Kaygan yüzey ve yeşil bulanık su - Düşük serbest klor seviyesi - Yosun oluşumu

- pH'ı ayarla

- Poolstar CHC 70 ile şok klorlama yap (40 - 60 ppm)

- Göz ve cilt tahrişi

- Aşırı klor kokusu

- Düşük serbest klor seviyesi

- Yüksek bağlı klor seviyesi

- Yosun oluşumu

- Kullanıcı problemleri

- pH'ı ayarla

- Poolstar CHC 70 ile şok klorlama yap (40 - 60 ppm)

- Perapool Maxifloc ile dip temizliği yap

- Saçlarda, giysilerde ve vinil kaplamalarda ağarma - Yüksek serbest klor seviyesi

- Kullanıcı problemleri

- Yüksek kimyasal maliyeti

- Taze su beslemesi ile klor seviyesini düşür